Zer da MEI eta nola eragiten die bai nominari bai enpresaren kostuei?

2023ko urtarrilaren 1ean sartu zen indarrean abenduaren 28ko 21/2021 Legea. Horren bidez, kotizazio gehigarri bat sortu da, belaunaldien arteko ekitate-mekanismoari dagokiona. Egindako azken aldaketen ondoren, kotizazio finalista hori % 1,20ra arte igoko da 2029tik aurrera.
Jarraian, berrikuntza nagusiak laburbilduko ditugu:

Zer da MEI?

MEI kotizazio gehigarri bat da, erretiro-kontingentziagatik kotizatzen den kasu eta erregimen guztietan aplikatzekoa. Kotizazio hori Gizarte Segurantzaren Erreserba Funtsa hornitzera bideratuko da.

Hasieran, kotizazioa % 0,6koa izan zen, honela banatuta:

 • MEI Enpresa: % 0,50.
  • MEI Langilea: % 0,10.

Hala ere, martxoaren 16ko 2/2023 Errege Lege Dekretuaren ondorioz, igoera progresibo bat ezarri da, 2050ean % 1,20ra iritsi arte:

 • MEI Enpresa: % 1.
  • MEI Langilea: % 0,20.

Nola eragiten dien nominari eta enpresaren kostuei

MEIk kotizazioa handitzea dakar eta, beraz, soldata gordinari aplikatu beharreko kenkariak eta enpresak gizarte-aseguruetan ordaindu beharreko tasak handitzea.

Jarraian, kontingentzia arrunten kontzeptuan aplikatzen ziren motak eta araudi berrian oinarrituta aplikatuko direnak zehazten dira.

2022/12/31 baino lehen:

 • Erregimen orokorra:

Gertakari arruntengatiko kotizazio-tasa: % 28,30 ( % 23,60 enpresaren kontura eta % 4,70 langilearen kontura).

 • Etxeko langileen erregimena:

 • Enplegatzailearen kontingentzia arruntak: % 23,60, % 20ko hobariarekin.

 • Erabilitako kontingentzia arruntak: % 4,70.

 • Enplegatzaileen kontingentzia profesionalak: % 1,5.

 • Enplegatzailearen langabezia: % 5eko hobaria ezarri da, % 80koa.

 • Langilearen langabezia: % 1,05.

 • FOGASA enplegatzailea: % 0,20ko hobaria ezarri da, % 80koa.
 • Langile Autonomoen Araubide Berezia: Gertakari arruntengatiko kotizazio-tasa: % 28,30.

2023/01/01tik aurrera:

 • Erregimen Orokorra: Gertakari arruntengatiko kotizazio-tasa % 0,6 igoko da: % 28,90 ( % 24,10 enplegatzailearen kontura eta % 4,80 langilearen kontura).
 • Etxeko langileen erregimena:
  • Enplegatzailearen kontingentzia arruntak: % 23,60, % 20ko hobariarekin.
  • Erabilitako kontingentzia arruntak: % 4,70.
  • Enplegatzaileen kontingentzia profesionalak: % 1,5.
  • Enplegatzailearen langabezia: % 5eko hobaria ezarri da, % 80koa.
  • Langilearen langabezia: % 1,05.
  • FOGASA enplegatzailea: % 0,20ko hobaria ezarri da, % 80koa.
  • MEI enplegatzailea: % 0,50.
  • MEI enplegatua: % 0,10.Régimen
 • Langile Autonomoen Araubide Berezia: Gertakari arruntengatiko kotizazio-tasa: % 28,90.

Zein kasutan ez da aplikatzen MEI?

 • MEI ez da aplikatzen erretiro-kontingentziagatik kotizatzeko betebeharrik ez dagoen egoeretan. Oro har, honako hauek baztertzen dira:
 • GSLOren 152. artikuluan ezarritako erretiro-adinetik aurrerako egoera zehatzetan dauden pertsonak, edo erretiroa eta lana bateragarri diren egoeretan daudenak, baldin eta enpresa eta langilea erretiro-kontingentziagatik kotizatzetik salbuetsita badaude (GSLOren 153. artikulua).
 • Era berean, MEIari dagokion tasa ez da aplikatuko kanpoko prestakuntza-praktiken edo praktika akademikoen kotizazioan 2023ko urriaren 1etik (GSLOko 52. xedapen gehigarria).
 • Kontuan izan behar da, egoera bereziak izan arren, MEI, besteak beste, honako kolektibo hauei aplikatzen zaiela:
  • Txanda-kontratuak edo erretiro partziala dutenak.
  • Praktikaldiko kontratuak dituzten langileak; hau da, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuak eta txandakako prestakuntza-kontratuak dituztenak.
  • Langilea zuzeneko ordainketan dagoen aldi baterako ezintasun-egoeretan edo langilearen konturako ekarpenik ez dagoen egoeretan (alta-egoeretan, ordainsaria jaso gabe, etab.), enpresaren konturako ekarpenagatik soilik kotizatu behar da, hau da, 2023an % 0,5eko tasan.