zenbaki-contable-z

Kontabilitatea

Enpresan edozein erabaki
hartzeko informazio egokia

Zerbitzuak

Bezero bakoitzaren beharrak aztertzen ditugu, pertsona fisikoak edo juridikoak diren kontuan hartuta, eta kontabilitate-zerbitzuak beharrizan horietara egokitzen ditugu. Jarraian, arlo honetan eskaintzen ditugun zerbitzuetako batzuk aipatuko ditugu:

Kontabilitatea egitea eta eramatea (erosketak, salmentak, banku-berdinkatzeak... kontabilizatzea).
Kudeaketa ekonomiko-finantzarioa.
Bideragarritasun-planak.
Ekonomia-ondare- eta finantza-azterketa.
Kudeaketa-planetarako aholkularitza.
Ustiapen-aurrekontuak eta desbideratzeen azterketa.