zenbaki-fiscal-z

Fiskal arloa

Zerbitzu fiskal integrala,
bezero bakoitzari egokitua

Zerbitzu fiskalak

Zure beharretara eta ezaugarri espezifikoetara egokitzen den zerga-zerbitzu integrala eskaintzen dizugu, baita aplikatu beharreko zerga-betebeharretara ere.

Zerbitzu fiskala bi alorretan eskaintzen da eta biak elkarren osagarri dira:

Aholkularitza fiskaleko zerbitzuak

Zerga zerbitzu kudeaketa

Aholkularitza fiskaleko zerbitzuak

Zerga-betebeharrei buruzko aholkularitza.
Sozietate-eragiketetatik eratorritako zerga-inplikazioak aztertzea, hala nola enpresak berregituratzeko eragiketak (bat-egiteak eta eskuratzeak), besteak beste.
Partikularren arteko eragiketen ondorio fiskalen azterketa, hala nola dohaintzak, higiezinen edo partaidetzen salerosketa, etab.
Enpresen plangintza eta estrategia fiskala, besteak beste, aplika daitezkeen onura eta pizgarri fiskalen azterketa, sozietateen gaineko zergaren aurreikuspenak eta kontingentzia fiskalen kalkulua.
Plangintza eta estrategia fiskal pertsonala, hala nola errenta-aurreikuspenak, BGAEen erreskateak, erretiroak.
Zerga-errekurtsoak eta erreklamazioak.
Zergak ikuskatzeko eta egiaztatzeko prozedurak.
Nazioarteko enpresa-fiskalitatea.
Atzerriratuen eta aberrigabeen fiskalitatea.
Eragiketa lotuen analisia - transferentzia-prezioak.

Zerga zerbitzu kudeaketa

Zergadunaren zerga-betebeharrak betetzeko behar diren likidazio fiskalak egitea eta aurkeztea. Sozietateen gaineko Zergaren, PFEZaren, Ondarearen gaineko Zergaren, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren eta BEZaren likidazioak, besteak beste.
Informazio-adierazpenak egitea eta aurkeztea.
BEZa itzultzeko eskaerak izapidetzea eta kudeatzea.
Zergak geroratzeko eta zatikatzeko eskaera.