zenbaki-laboral-z

Lan-arloa

Lan-arloan aholkatu eta zure
beharrak kudeatzen ditugu,
indarrean dagoen araudia aplikatuz

Lan-arloko zerbitzuak

Gizarte Segurantzarekin eta lan-administrazioarekin lotutako edozein arlotan lagunduko dizugu, enpresa Gizarte Segurantzan inskribatzen denetik, kokapenik onenari buruzko aholkuak emanez, zure erretiroraino. Gure orientazioa lan-kudeaketan zein aholkularitzan oinarritzen da, hobeto erabakitzen lagunduko dizun zerbitzu integrala eskaintzeko.

Lan-aholkularitzako zerbitzuak

Lan-kudeaketako zerbitzuak

Lan-aholkularitzako zerbitzuak

Gizarte Segurantzako betebeharrei buruz aholkatzen dizugu.
Enpresaren ordainsari-sistema behar bezala aplikatzeko orientazioa.
Enpresaburuak erabili beharreko kontratu-modalitate onuragarrienari buruz aholkatu, kontratuak egiten ditugu.
Autonomoen kotizazioak: kotizazio eta laguntza sistema berriari buruzko aholkularitza eta Gizarte Segurantzan behar diren izapideen kudeaketa, besteak beste: oinarrien aldaketa, datuen eguneratzea eta hileko errendimenduak.
Lan-ikuskapenak: eskatzen diren agiriak eta justifikazioak.
Erretiroaren plangintzarako azterketa: erretiro-egoera desberdinetarako aholkularitza.
Aplikagarria den hitzarmenari, lan-kontratuari eta nominei buruzko laguntza partikularrei.
Nahitaezko soldata-erregistroa egiten dugu enpresa guztietan.
SEPE prestazioei buruzko aholkularitza: langabezia eta kapitalizazioa.
Kostu pertsonalen aurreikuspena eta txostenak egitea.

Lan-kudeaketako zerbitzuak

Zure enpresa Gizarte Segurantzan inskribatzen dugu dagokion enkuadrearekin.
Nominak: enpresaren ordainsari-sistema aplikatzea eta Gizarte Segurantzaren arloko betebeharretan laguntzea. Gizarte Segurantzak egindako erregularizazioei buruzko egiaztapena eta orientazioa.
Zurekin berrikusten ditugu langileen kostuak, eta neurrira egiten ditugu txostenak. Zure beharretara egokitutako txostenak.
Gizarte Segurantzako prestazioen kalkuluak eta izapideak: erretiroa, alarguntasuna, zurztasuna, jaiotza eta adingabearen zaintza.
Alde biko hitzarmena duten herrialdeetara doazen langileen Gizarte Segurantzako estaldura-eskaera.
Etxeko langileak: araudi aplikagarriari buruzko aholkuak ematen dizkizugu. Soldata eta kotizazioa kalkulatzen ditugu eta kostuen aurreikuspena egiten dugu.