Etxeko langileei nominak emateko betebeharra

Urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuak ezartzen du langileek hilero jaso behar dutela soldataren egiaztagiria.

Gainera, langileari nomina eman behar zaio, kobrantza egiten den epe berean. Ildo horretan, Langileen Estatutuaren 29. artikuluak ezartzen du aldizkako lansari erregularrak ordaintzeko aldia ez dela hilabetetik gorakoa izango, eta ohiturei eta usadioei jarraiki ordaindu beharko dela. Gure herrialdean ohikoa da nomina hilaren lehenengo bost egunetan ematea.

Etxeko langileek, beren zerbitzuak emateagatik soldata erregularra jasotzen duten besteren konturako langileak direnez, soldata-ordainagiria jasotzeko eskubidea dute, Langileen Estatutuaren artikulu horretan jasotzen den bezala. Enplegatzaileak, halaber, hilero ordaindu beharko du Gizarte Segurantzari dagokion kuota, hor aurkitzen baitira langileari hilero atxikitzen zaizkion kopuruak.

Kopuru hori soldatarekin batera langileari eman behar zaion nominan jaso behar da, langileak ordainsari kontzeptuak eta jaso behar duen diru kopurua ezagutu ditzan.

Lan-arloko arau-hauste eta zehapenei buruzko Legearen (LISOS) 6. artikuluan jasotako zehapen arina da soldatako ordainagiria ez ematea, eta 625 eurorainoko isuna ere ekar dezake.