Etxeko langileei nominak emateko betebeharra

Urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuak ezartzen du langileek hilero jaso behar dutela soldataren egiaztagiria. Gainera, langileari nomina eman behar zaio, kobrantza egiten den epe berean. Ildo horretan, Langileen Estatutuaren 29. artikuluak ezartzen du aldizkako lansari erregularrak ordaintzeko aldia ez dela hilabetetik gorakoa izango, eta ohiturei eta usadioei jarraiki ordaindu beharko dela. Gure herrialdean ohikoa…

Read More