Banketxe, Telefonica edo aseguru enpresa bateko erretiratua zara? Informazio hau interesatuko zaizu

1967ko urtarrilaren 1a baino lehen lan-mutualitatean kotizatu duten Banka, Telefonica edo Aseguru enpresetako erretiratuek  errenta-aitorpenean gutxiago ordaintzeko eskubidea dute eta hori gutxi balitz, azken 4 ekitaldietan ordaindutakoa itzultzeko eskaera aurkeztu dezakete.

 

Auzitegi Gorenaren otsailaren 28ko 255/2023 epaian adierazten denez, 1967ko urtarrilaren 1etik 1978ko abenduaren 31ra arte Bankuen Lan Mutualitateari egindako ekarpenak/kotizazioak, izaera juridikoa edozein izanik ere, ezin izan ziren PFEZren zerga-oinarrian kenkariak izan, une bakoitzean indarrean dagoen legediaren arabera.

Beraz, bidezkoa da azaroaren 28ko 35/2006 Legearen Bigarren Xedapen Iragankorra aplikatzea Gizarte Segurantzatik jasotako erretiroagatiko pentsio publikoari, eta jasotako erretiroagatiko edo baliaezintasunagatiko prestazioen zenbatekoaren % 75 sartu behar da zergaren zerga-oinarrian.

Imagen de Drazen Zigic en Freepik

Zenbaki aholkulariak abokatuak erreklamazio hauek egin ditzakegu. Beraz, zu hauetako erretiratu bat baldin bazara eta irizpideak betetzen badituzu, jarri gure abokatuekin  kontaktuan eta lagunduko dizute.