Hiri-lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga Gipuzkoan, Konstituzio Auzitegiak 2024/03/12an emandako epaiaren arabera

Konstituzio Auzitegiak, 2024/04/23ko epaian, Konstituzioaren aurkakotzat eta baliogabetzat jo du Gipuzkoako uztailaren 5eko 16/1989 Foru Arauaren 4. artikulua, zeinaren bidez Gipuzkoan Hiri Lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga, udal gainbalioa deiturikoa, zergapetzen baita. Zerga hori oso eztabaidagarria izan da azken urteetan, eta hainbat interpretazio egin dira gainbalio hori kalkulatzeko metodoari buruz. Konstituzio Auzitegiaren epai horretan adierazten…

Read More

AEPDk enpresetan presentzia eta sarbide kontrolerako datu biometrikoen erabilerari buruzko gida bat argitaratu du.

Datuak Babesteko Espainiako Agentziak (DBEA) urrats garrantzitsua eman du datu biometrikoen erabilera arautzeko, presentzia eta sarbidea kontrolatzeko. Gaur egun, Sistema biometrikoen bidez presentzia kontrolatzeko tratamenduak gidan, DBEAk irizpide argiak eta neurri espezifikoak ezartzen ditu araudia betetzen dela eta pertsonen eskubideak babesten direla bermatzeko. Zer lantzen du gida honek? Pertsonen eskubideak babesten AEPDren gida baliabide baliotsua…

Read More

15 egunetako baimena izatezko bikotea eratzeagatik

Urte batzuk dira, 15 eguneko baimen ordaindua eta berreskuraezina dagoena ezkontzen diren langileentzat.Horregatik, hitzarmen kolektibo askok izatezko bikotea osatzen zuten langileei ematen zieten baimen hori. Bi elkartze-moduak parekatuz. Gaur egun, zehazki, 2023ko ekainaren 30etik aurrera, legeak izatezko bikotea eta ezkontza ere parekatzen du, nahiz eta hitzarmenak ez ezarri. Zenbaki aholkulariak abokatuak bulegoan, abokatuei askotan egin…

Read More

Baimen berria langileentzat

Gaur egun guraso izateagatik, biek aitatasunagatiko/amatasunagatiko baimen denbora bera hartzeko eskubidea dute, hala ere, beste lan-baimen desberdin batzuk ere badaude.Baimen horien artean nabarmenena 8 asteko guraso-baimena deritzona da.Gurasoek seme, alaba edo familian hartutako adingabe bat zaintzeko eska dezakete, urtebetetik gora, adingabeak 8 urte bete arte.Iraupena 8 astekoa da, eta, Langileen Estatutuaren 48 bis artikuluan jasotzen…

Read More

2016/01/01etik 2021/02/04ra erretiratu zaren gizon bat bazara, hau interesatzen zaizu.

2026/01/01etik 2021/02/04ra erretiratu zaren gizon bat bazara, zure pentsioaren osagarri bat eska dezakezu, genero-etena murrizteko pentsio osagarria.Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 60. artikuluak aurreikusten duen pentsio osagarria da, duela urte gutxi arte, emakumeei aplikatzen zitzaien soilik. 2019 urtean Europar Batasuneko Justizia Auzitegi Nagusiak arau sexuaren arabera diskriminatzailea deklaratu zuen, eta ordutik gizonek ere pentsio osagarria erreklamatu…

Read More

Jubilazio pentsioa sozietateetako autonomoetan.

EGITATEZKO SUPOSIZIO BAT: Baltzu edo sozietate baten bazkide den pertsona fisikoa eta administratzaile bakarra, langileekin. Pertsona fisikoak jubilazio aktiboa deitzen den pentsioa eskatzen du , hau da, pentsioaren portzentai bat jasotzen du lan egiten duen bitartean. Gizarte Segurantzak ez zion pentsioa onartu langileak sozietatearenak eta ez propioak zirela ulertzen zuelako. Erekurtso batzuen ondoren, Auzutegi gorenak,…

Read More

Bizi testamentua: zer da? Non egin dezaket?

Zer da bizi-testamentua? Dokumentu honetan, pertsona batek, bizirik dagoenean, adierazten du zer tratamendu jaso nahi dituen edo ez, edozein egoera mediko edo gaixotasunen aurrean, eta zer egin nahi duen bere organoekin hiltzen denean. Bizi-testamentua emanda, nahi ditugun tratamenduak soilik jasotzea lortzen dugu, adierazi dugun irizpidearen arabera, eta, bestalde, oso garrantzitsua da, arduradunak askatzen ditugu funtsezko…

Read More

Kontziliazio-neurri berriak

Ekainaren 30ean 5/2023 Errege Dekretuaren indarraldia hasten da, eta horrek lana eta familia bateragarri egiteko baimen eta neurri berriak ezartzen ditu. Arau hori Europar Batasunaren 2019/1158 Zuzentarauaren transposizioaren zati bat da. Zuzentarau horrek gurasoen eta zaintzaileen familia-bizitza eta bizitza profesionala bateratzea arautzen du. Jarraian, puntu nagusiak : Bizitza profesionala eta familia bateragarri egiteko baimen berriak…

Read More