BEZaren tasa murriztuak mantentzea onartu du Gipuzkoak

Otsailaren 6ko 1/2024 Foru Dekretu Arauemailearen bidez, Ukrainako eta Ekialde Hurbileko gatazken ondorio ekonomiko eta sozialei aurre egiteko eta lehortearen ondorioak arintzeko onartutako neurriak gehitzen dira Gipuzkoako zerga araudian. Aldaketa horiek honako 3 zerga hauei eragiten diete: BEZa: • Araubide sinplifikatua eta nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako erregimen berezia aplikatzeko muga 250.000 eurokoa izango da 2024rako.…

Read More

Fiskaleko neurri berriak 2024

Abenduaren 28ko 2/2023 Foru Dekretu-Arauaren bidez, besteak beste, honako neurri interesgarri hauek onartu ziren: PFEZ (Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga) 2024ko ekitaldirako, errenta-aitorpeneko tarifa deflaktatzen da, bai eta baterako tributazioagatiko murrizketa eta familiako kenkariak eta kenkari pertsonalak ere. Era berean, 2024ko ekainaren 30a baino lehen aurkeztu beharreko 2023ko errenta-aitorpenerako, zuzeneko zenbatespen sinplifikatuaren metodoan errendimendu garbia…

Read More

2023ko ekitaldiaren itxiera – aurreko ekitaldietako gastuak

Datozen asteetan 2023ko kontuen itxiera kontablea eta fiskala egin behar da. Zer gertatzen da konturatzen bazara 2023ko kontuetan sartuta daukazula aurreko ekitaldietako gastu bat? Bada, honako hau hartu behar da kontuan: • Kontabilitate-ondorioetarako: ezin da kontabilitate-gastua eragiketaren sortzapenaren ondorengo ekitaldi batean sartu. Beraz, ezin denez galdu-irabazien kontuan gastu gisa sartu, gastua erreserbetara eraman beharko litzateke.…

Read More

Zerga iruzurra saihesteko protokoloa

Ogasun eta Finantza Departamentuaren helburu estrategikoetako bat da zerga betebeharren betetze-maila hobetzea, ongizatearen estatua bermatzen duten kontribuzioei gizarteak balio sozial handiagoa emateagatik eta iruzurrezko jokabideen aurrean tolerantzia soziala murrizteagatik. Helburu hori betetze aldera, departamentu honek mekanismoak ezarri ditu Gipuzkoako agente eta kolektiboekin gizarte lankidetza bideratzeko, jardunbide onen protokolo bat izenpetuz. Protokoloak bi helburu hauek ditu:…

Read More

Arrasateko Udalarekin elektronikoki erlazionatzera behartuta

Jakinarazpen elektronikoa eskuragarri jartzen den unean, abisu bat jaso ahal izateko, Arrasateko Udalari  posta elektroniko eta telefono mugikor zenbaki bat jakinarazi. Honela jakinarazpen elektroniko bat duzunean,  posta elektroniko eta SMS bidez abixatzeko.

Read More