Telelana ukatzea langile baten familia bateratzeagatik

Legeak aukera ematen du telelana eskatzeko, lanaldia egokitzeko, norberaren eta familiaren bizitza eta lana uztartzeko.

Hala ere, kasu guztietan ez da nahitaezkoa enpresak eskaera hori onartzea, eta ukatu egin dezake, baldin eta pisuzko antolaketa- edo ekoizpen-arrazoiak badaude.

Arazoa konpontzeko, Valladolideko Justizia Auzitegi Nagusiak – Lan Arloko SailaK- gogorarazi du, kontziliazioaren arloan, jokoan dauden interesak haztatu behar direla.

Horrek esan nahi du langilearen inguruabar pertsonalak eta familiarrak eta enpresak neurria lortzeko izan ditzakeen balizko zailtasunak balioestea.

Kasu honetan, honako inguruabar edo ezaugarri hauek gertatzen dira:

Telelana ukatu ahal izango da honako arrazoi hauek gertatzen badira:

  • Enpresak egiaztatzen badu lan batzuk ezin direla telematikoki egin eta presentzialtasuna eskatzen dutela.
  • Presentzialtasuna eskatzen duten zeregin horiek enplegatuak betetzen duen lanpostuaren funtsezko zatia diren (eta zati txiki bat baino ezin da egin urrutitik)
    Kasu zehatz honetan, enpresaren jarduera hortz-protesi pertsonalizatuak egitea da, eta, jakina, eskuz egiten diren eta telematikoki egin ezin diren lanak egin behar dira.

Gainera, langileak ez luke lanaldi osorako lan-kargarik izango telematikoki egin daitezkeen lanak bakarrik egiten baditu.

Horrez gain, epaimahaiak honako hauek ere izan ditu:

  • Enpresaren ohiko praktika iraganean, non ez den inoiz egon telelan erregularrik (salbuespen gisa bakarrik Covid-19 garaian).
  • Adingabearen aitak prest dago alaba arratsaldez elkarrekin zaintzeko, auzi-jartzailearen asteko arratsaldeko txandarekin bateragarria den moduan, adingabearen zaintza bermatuz, zazpi hilabete baititu, eta erantzunkidetasuna eta berdintasuna aitortzen baititu.
    Baliteke irizpide hori ez aplikatzea urrutiko lana ezarrita duten enpresetan, baldin eta funtzioek ez badute presentzialtasunik behar eta eskatzen duen pertsonak dagoeneko telelana egin badu produktibitatea murriztu gabe.

Enpresaren tipologiak ere badu eragina gai honetan. Tamaina handiko enpresa batentzat, langile-kopuru handia duen enpresa batentzat errazagoa da lana antolatzea eta urrutiko lan baten eskaerari erantzuteko aukera ematea, enpresa txiki batentzat baino.

Epai zehazki irakurri nahi bada hemen.