Sozietate bat desegiteko kausak

Kapital Sozietateei buruzko Legearen 363. artikuluaren arabera, sozietate bat honako kasu hauetan desegiteko kausan sartzen da:

  1. Objektu soziala den jarduera edo jarduerak egiteari uzteagatik. Bereziki, urtebete baino gehiagoan jardunik gabe egondakoan ulertuko da jarduerari utzi zaiola
  2. Haren objektu den zeregina amaitzeagatik.
  3. Helburu soziala lortzeko ezintasun nabarmenagatik.
  4. Sozietatearen organoak gelditzeagatik, halako moduz non haren funtzionamendua ezinezkoa gertatzen baita.
  5. Ondare garbia kapital sozialaren erdia baino gutxiagora murriztu duten galerak izateagatik, non eta kapitala ez den handitzen edo murrizten behar den neurrian, eta betiere konkurtso-deklarazioa eskatzea ez badagokio.
  6. Kapital soziala legezko gutxienekotik behera murrizteagatik, lege bat betetzearen ondorioz ez bada.
  7. Botorik gabeko sozietate-partaidetzen edo botorik gabeko akzioen balio nominala kapital sozial ordainduaren erdia baino handiagoa izanik, bi urteko epean berriro proportzioa ez ezartzeagatik.
  8. Estatutuetan ezarritako beste edozein kausarengatik.

Desegitearen bosgarren arrazoiari dagokionez, eta COVID delakoaren ondorioz, COVID delakoari aurre egiteko prozesu- eta antolaketa-neurriei buruzko 3/2020 Legearen 13. artikuluaren arabera, 2020ko ekitaldiko galerengatiko desegite-kausaren etendura mantentzera etorri da. Hau da, desegiteko arrazoia dagoen ala ez erabakitzeko, ez dira kontuan hartuko 2020ko ekitaldiko galerak.

disolución de empresas asesoría abogados

Enpresek ICO kredituen bidezko injekzio ekonomikoei eta jasotako beste laguntza batzuei esker eutsi egin diete altxortegi mailari; hala ere, horiek galdagarriak dira eta pasiboan erregistratu behar dira. Horren ondorioz, kaudimena desagertu egin da, sozietate askok aktibo baino pasibo gehiago dutelako.

3/2020 Legea (gazteleraz)

Zenbaki ahokulariak abokatuak: Judiriko merkantila