Langile autonomoen kotizazio-sistema berria

2023ko urtarrilaren 1ean, langile autonomoentzako kotizazio-sistema berri bat jarriko da indarrean, uztailaren 26ko 13/2022 Errege Lege Dekretuaren arabera.

KONTUAN HARTU BEHARREKOAK:

  • Oraindik ez dago arau-garapenik; beraz, praktikan, aldaketak egon daitezke.
  • 2023tik 2025era bitarteko aldi iragankorra ezartzen da. Data horretara iristean, berrikusi egingo da eta aldaketak aplikatu ahal izango dira.

ZERTAN DATZA ALDAKETA?

  • 2022/12/31ra arte: Oro har, gaur egun 4.139,40 euroko gehieneko kotizazio-oinarria (1.266,66 euroko kuota) eta 960,60 euroko gutxienekoa (293,94 euroko kuota) ezartzen dira. 47 urtetik aurrera (48 urte, egoera partikularren arabera), oinarria ezin zen 2.113,20 eurotik gora handitu.
  • 2023/01/01etik aurrera: Araudi berriarekin, adinaren baldintzatzailea kentzen da eta tarte desberdinak ezartzen dira errenta-aitorpenean aitortzen ditugun etekin garbien arabera. 2023rako tarteak eta oinarriak hurrengoak dira, baina urte horretarako argitaratzen diren Estatuko Aurrekontuetan aldatu ahal izango dira.

 

Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean jasotako lan-arloko BERRIKUNTZA NAGUSIAK

2022ko abenduaren 24an, 2023rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 31/2022 Legea argitaratu zen. Jarraian, lan-arloko neurri nagusiak laburbildu dira.

Pentsioak:

Lege berriaren arabera, Gizarte Segurantzaren sistemak ordaindutako pentsioek eta Estatuko Klase Pasiboenek 2023an, oro har, 2022ko abenduaren aurreko hamabi hilabeteetako Kontsumoko Prezioen Indizearen ehuneko gisa adierazitako urte arteko aldakuntza-tasen batez besteko balioaren adinako igoera izango dute ehunekotan. Igoera pentsio motaren arabera garatzen du Legeak.

RGSS kotizazioa:

Gehienezko oinarria 2023: 4.495,50 euro hilean.
2023ko gutxieneko oinarria: LGSa handitzen ez bada, 2022ko bera.
Kotizazio-tasak: orain arte indarrean zeudenak mantenduko dira.Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuak eta ikas-ekinezko prestakuntza-kontratuak. Lan egindako egun bakoitzeko kuota bakarrak, 2023/01/01etik aurrera aplikagarriak, 2022. urtekoak izango dira, LGSak 2023rako egiten duen proportzio berean handituta (hala egiten badu).

LAAB kotizazioa:2023rako hasieran argitaratu ziren taula murriztuak eta orokorrak eguneratu dira (+info), eta 2022rako ezarritako kotizazio-tasak mantendu dira.

Taula eguneratua:

Langabezia-prestazioa

181. egunetik aurrera langabeziagatiko prestazioaren zenbatekoa oinarri arautzailearen % 60ra arte igotzen da (lehen % 50 zen). 2023/01/01ean langabezia-prestazioa jasotzen ari zirenei ere aplikatuko zaie ehuneko hori.

Kontsultatu Zenbakiko lan-aholkulariek egindako 2023.01 Presupuestos 2023

Zenbaki aholkulariak abokatuak: Autónomos, jubilaciones