Kontingentzia arruntagatiko aldi baterako ezintasuneko kasu berriak

Ekainaren 1ean jarri ziren indarrean otsailaren 28ko 1/2023 Lege Organikoan ezarritako Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren aldaketak, eta aldi baterako ezintasuneko hiru egoera berezi berri sartu ziren.

Imagen de 2147792 en Pixabay


1. HAURDUNALDIA ETETEA

 • Prestazioaren sorrera: bajaren biharamunean.
 • Iraupena: medikuaren alta jaso arte.
 • Ordainketa eta zenbatekoa: Lehen eguneko soldata enpresaren kontura. 2. egunetik 20.era, oinarri arautzailearen % 60. 21. egunetik aurrera, % 75. 2. egunetik aurrera GSINen kontura.
 • Gutxieneko kotizazio-aldia eskatzen du? Ez da gabeziarik behar.
 • Gaixoberritzea: Patologia beragatik edo antzekoagatik baja medikoa ematen bada alta eman eta hurrengo 180 egunen barruan, berriz gaixotu dela ulertuko da, eta aldi baterako ezintasuneko egoeraren gehieneko aldia kalkulatzeko zenbatuko da.

2. HILEKOAGATIK EZGAITUA

 • Prestazioaren sorrera: bajaren lehen eguna.
 • Iraupena: medikuaren alta jaso arte.
 • Ordainketa eta zenbatekoa: GSINen kontura. 1. egunetik 20. egunera, oinarri arautzailearen % 60. 21etik aurrera, % 75.
 • Gutxieneko kotizazio-aldia eskatzen du? Ez da gabeziarik behar.
 • Berriro gaixotzea: prozesu bakoitza berritzat hartuko da, eta ez da zenbatuko aldi baterako ezintasuneko egoerako gehieneko aldia kalkulatzeko.

3. HAURDUNALDI AURRERATUAGATIKO 39. ASTETIK ALDI BATERAKO EZINTASUNA

 • Prestazioaren sorrera: baja medikoaren hurrengo egunetik aurrera.
 • Iraupena: erditu arte, salbu eta langileak haurdunaldiko arriskuagatiko prestazioa lehenago hasi badu.
 • Ordainketa eta zenbatekoa: Lehen eguneko soldata enpresaren kontura, bigarren egunetik aurrera GSINen kontura. 2. egunetik 20.era, oinarri arautzailearen % 60. 21. egunetik aurrera, % 75.
 • Gutxieneko kotizazio-aldia eskatzen du? Bai, adinaren araberako kotizazio-betekizunak (Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 178. artikulua).
 • Gaixoberritzea: Patologia beragatik edo antzekoagatik baja medikoa ematen bada alta eman eta hurrengo 180 egunen barruan, berriz gaixotu dela ulertuko da, eta aldi baterako ezintasuneko egoeraren gehieneko aldia kalkulatzeko zenbatuko da.