Hipoteka-gastuak itzultzeko erreklamazioak

Auzitegi Gorenak hipoteka eratzean sortutako gastuen banaketari buruzko jurisprudentzia 2019ko urtarrilaren 24ko epaian ezarri zuenetik, banaketa hori aldatzen joan den zenbait epai eman dira. Auzitegi Gorenaren epaiak, 2020ko uztailaren 16koa, 2020ko uztailaren 29koa, 2020ko urriaren 26koa eta 2021eko urtarrilaren 27koa.

Zer gastu erreklamatu ahal izango dira?

  • Notariotzako gastuak (erdia)
  • Erregistro-gastuak
  • Gestoria eta tasazioa
  • Dagozkion interesak.

Zer dokumentu behar ditut nire hipotekaren gastuak erreklamatzeko?

  • Hipoteka-maileguaren eskritura.
  • Notarioaren faktura.
  • Jabetza Erregistroaren faktura.
  • Higiezinaren tasazioaren faktura.
  • Gestoriaren faktura.
  • NAN/AIZ edo pasaportearen kopia.

Erreklamazioa aurkezteko epea ziurgabetasuna da, Auzitegi Gorenak 5 URTEKO preskripzio-epea ezarri baitu; hala ere, ez du zehazten noiz hasi behar den epe hori zenbatzen. Batzuen ustez, 2019az geroztik ezarri zen gai horri buruzko jurisprudentzia, eta beste batzuen ustez, 2020az geroztik zuzentzen da jurisprudentzia hori Europatik.

Gai hori argitzeko, Auzitegi Gorenak, 2021eko uztailaren 26an, gai horri buruz galdetu zion Europar Batasuneko Justizia Auzitegiari, baina oraindik ez du erabakirik hartu.

Gure Zenbaki aholkulariak abokatuak aholkularitzan, erreklamazio-eskaera asko jasotzen ari gara hainbat banketxetan, eta erantzunak desberdinak izaten ari dira. Erakunde batzuk erreklamazioak baiesten ari diren bitartean, beste batzuek preskripzioa edo aurka egiteko beste arrazoiren bat alegatu dute. Hala ere, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak preskripzio horri buruzko erabakia hartu bitartean, guk horiek lehenbailehen erreklamatzea gomendatzen dugu, gutxienez epe hori eten ahal izateko. Horretarako, zuen esanetara gaude.

Imagen de Nattanan Kanchanaprat en Pixabay

Zenbaki aholkulariak abokatuak: Abokatuak