Nola eragiten diote lanaldi partzialeko kontratuek nire erretiroari?

2013ko abuztutik, lanaldi partzialeko lanak daudenean kotizatutako aldia kalkulatzeko, PARTZIALTASUN KOEFIZIENTE GLOBALA kalkulatzen da; beraz, eskatutako gutxieneko baldintzak zehazteko, hauek koefiziente horrekin biderkatu ohi dira.

Nola kalkulatu PARTZIALTASUN KOEFIZIENTE GLOBALA (PKG)?

Kotizatutako lan-bizitza osoa hartzen da kontuan (erditzeagatik parekatutakoak barne), bai lanaldi osoko lanak, bai lanaldi partzialekoak. PKG zehazteko, lanaldi partzialeko koefiziente bakoitza aldi horretako egun kopuruaz biderkatuko da. Azkenik, ateratzen den egun kopurua batuko da eta altan emandako egunengatik zatituko da. Adibidez:

Gizarte segurantzaren lege orokorraren 247. Artikulua aldatzea: kalkulu irizpide aldaketa

2023ko urriaren 1etik aurrera, indarrean sartuko da kalkulu-irizpide berria, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 247. artikulua aldatu ondoren. Hau horrela, kontratu partzialeko aldi osoak kontuan izango dira, horietako bakoitzean egindako lanaldia edozein dela ere. PARTZIALTASUN KOEFIZIENTE GLOBALA ezabatuko da, lanaldi partzialeko lana eta lanaldi osoko lana parekatuz.

Aurreko adibidearekin jarraituz:

Zenbaki aholkulariak abokatuak: lan aholkulariak, jubilazioak