Arrasateko Udalak TicketBAI fakturazio sistema euskaraz jartzen duten entitateei dirulaguntzak

Onuradunak.

Helbide fiskala Arrasaten daukaten pertsona fisiko edo juridikoak; bai eta beren jarduera ekonomikoa Arrasaten dauden lokaletan egiten dutenek ere.

Helburua.

2022an TicketBAI fakturazio sistema euskaraz jartzen duten entitateei diru laguntzak ematea.

Zenbatekoa. Dirulaguntza kostuaren %30 izango da, eta gehienez ere 250 €-koa.

Eskabideak aurkezteko epea eta modua.Diru laguntza eskabideak 3 modutara aurkeztu ahalko dira:

  • Egoitza elektronikoan  (pertsona juridikoek ezinbestean online egin beharko dute).
  • Aurrez aurre BAZen, pertsona fisikoentzako aukerakoa.
  • Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean aurreikusitako gainerako moduetan.

2022an egindako ekintzen eskaerak abenduaren 31 baino lehenago aurkeztu behar dira.

Zenbaki aholkulariak abokatuak: Dirulaguntzak, TICKETBAI, Arrasateko udala.

 

Arrasateko Udalaren 2022. urterako diru laguntza deialdia «TicketBAI» fakturaziosistemarako sofwarea euskaraz jartzen duten entitateentzat. BDNS (Identif.): 617206.