Urte bukaerako etxeko lanak errenta aitorpenean aurrezteko

Urtea amaitzen ari den honetan, momentu egokia izan daiteke hurrengo errenta aitorpenean aurreztea erangingo digun neurriak hartzeko. Jarraian ideia batzuk emango dizkizuegu: Eta gure asmoa izaten baldin bada gure ohiko etxebizitza saltzea eta 60 urte inguru baldin baditugu, agian interesgarria izan daiteke salmenta hori 65 urte bete arte atzeratzea, onura fiskalak izan ahal ditugulako. Zergadun…

Read More

Errenta zerga ordaintzeko bigarren zatiaren kargua

2023ko azaroaren 10ean, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren bigarren zatia helbideratze-kontuan zordunduko da (Gipuzkoa, Araban eta Bizkaian). Kargu hori, ordaindu beharreko zenbatekoaren % 40koa da, baldin eta aurkezteko unean ordainketa zatikatua egitea erabaki bazen. Jar zaitez gure ekipoarekin harremanetan, helbideratze-kontua aldatu behar baduzu edo horri buruzko beste edozein kontsulta mota egin nahi baduzu.

Read More

Jarduera bat egiten duzu? Jakin nahi al duzu zeintzuk diren jarduera horren etekinei aplikatu beharreko atxikipenak?

Jarduera egiten duen zergaduna bazara, jarduera horren etekinei aplikatu beharreko atxikipenak jakitea interesatzen zaizu. Oro har, jarduera profesional baten etekinak badituzu, ordaindutako diru-sarrerei %15eko atxikipen-tasa aplikatuko zaie.Baina hori ez da beti horrela. Lanbide-jarduerari ekin berri badiozu, % 7ko atxikipen-tasa murriztua aplikatu ahal izango da hasiera gertatzen den zergaldian eta hurrengo bietan, betiere aurreko urtean inolako…

Read More

Jarduera ekonomikoen gaineko zerga (JEZ)

Garai honetan, iraila eta azaroa bitartean zehazki, zergadunak jakinarazpenak jasotzen dituzte zerga honengatik ordaintzea egokitzen zaien zenbatekoekin.JEZ urtean behin ordaintzen den zerga da. Zergaren zenbatekoa garatutako jardueraren edo jardueren araberakoa da, baita aplikatzekoak diren zerga-elementuen araberakoa ere (jarduera garatzen den azaleraren m2, langile-kopurua, instalatutako potentzia, etab.). Ogasunak zergaren kuota kalkulatu ahal izateko, beharrezkoa da zergadunek…

Read More

Entitateen IFZaren txartel elektroniko berria Gipuzkoako erakundeentzat

Orain arte, Gipuzkoako erakunde guztiek IFZ fisiko bat zuten, enpresaren identifikazio fiskaleko zenbakia, izena eta helbide soziala jasotzen zituena. Txartel hori 036 ereduaren bidez eskatzen zen, eta Ogasunaren bulegoetara joan behar zen izapide hori egiteko. Uztailaren 13ko 309/2023 Foru Agindua argitaratuta, aurrerantzean egoitza fiskala Gipuzkoan duten entitateek IFZ txartela elektronikoki eskatu ahal izango dute (036…

Read More

Auzitegi Gorenaren Epaia: Egoitza Fiskalaren Ziurtagiriak

Zer dira eta zertarako erabiltzen dira egoitza fiskalaren ziurtagiriak? beste herrialde batera joaten bazara modu iraunkorrean bizitzera, herrialde hartan zergak ordaintzea izango litzateke ohikoena (egoera zehatza aztertu beharko litzateke, hala ere). Gauza bera alderantzizkoa gertatzen bada, hau da, kanpotik Espainiara bizitzera etortzen bazara. Lehenik eta behin, zure jatorrizko herrialdeko Ogasunean jakinarazi behar da beste herrialde…

Read More

Zerga arloko jakinarazpen elektronikoa: kortesia egunak

Ba al zenekien zergapekoek aukera dutela Ogasun eta Finantza Departamentuak egoitza elektronikoan zerga arloko jakinarazpen elektronikorik jarriko ez diren egunak adierazteko? Zergadun bakoitzeko 30 egun adierazi ahal izango dira urte bakoitzeko, epea hasi baino 7 egun lehenago gutxienez. Egun solteak ere izan daitezke. Jarraian, lurralde bakoitzean klik eginez, hainbat eskuliburu eta esteka interesgarri utziko ditugu,…

Read More

Zerga iruzurra saihesteko protokoloa

Ogasun eta Finantza Departamentuaren helburu estrategikoetako bat da zerga betebeharren betetze-maila hobetzea, ongizatearen estatua bermatzen duten kontribuzioei gizarteak balio sozial handiagoa emateagatik eta iruzurrezko jokabideen aurrean tolerantzia soziala murrizteagatik. Helburu hori betetze aldera, departamentu honek mekanismoak ezarri ditu Gipuzkoako agente eta kolektiboekin gizarte lankidetza bideratzeko, jardunbide onen protokolo bat izenpetuz. Protokoloak bi helburu hauek ditu:…

Read More