Aldeko epaia: lege berria indarrean sartu ondoren eskatutako gizonezkoari ekarpen demografikoa egiteagatik seme-alabentzako osagarria aitortzea

Zenbakiko aholkulariak abokatuak, Naiara Mendivilek, Eibarko Gizarte Auzitegiko 1. zenbakiak abiarazitako prozedura judizialean, gizonezkoentzako haurrentzako osagarri bat ekarpen demografiko gisa aitortzen duen sententzia eman da. Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 60. artikuluaren idazkera zaharra.

 

GSINari egindako erreklamazioa aurreko idazkera indargabetzen duen otsailaren 2ko 3/2021 Errege Lege Dekretua argitaratu ondoren egin zen eta, beraz, administrazioak ulertu zuen idazkera zaharra ez zela aplikagarria baina araudi berria, hori ez betetzea, aktorea , 3/2021 RDL indarrean sartu aurretik aitortua izateagatik bere ezintasunaren prestazioa aitortzeko osagarria lortzeko baldintzak, hau da, indarrean sartu zenetik aitortutako prestazioei soilik aplikatzen zaienak, hau da, 2021eko otsailaren 4tik aurrera.

 

Gizarte Auzitegiak ulertu du erreklamazioa araudi berria indarrean jarri ondoren egin arren, aplikagarria dela osagarria eskatu den ezintasun-prestazioa aitortu zen unean indarrean zegoena. Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 60. artikuluaren idazkera zaharra esan nahi da.

 

Bestalde, osagarriaren ondorioak berreskuratzen ditu Europar Batasuneko Auzitegiaren Epaia eman arte, hau da, 2020ko otsaila, eta ez du eskaeratik azken 3 hilabeteetara mugatzen, xedatutakoaren arabera. INSSa I osagarria hautematen den kasuetan.

Zenbaki aholkulariak abokatuak: Abokatuak, aldeko epaia