Lanaren etekinen atxikipenen 2023ko taula

Izaera orokorrarekin ordainketa eskala bakoitzari aplika dakiokeen atxikipenaren taula, sarreren jasotzailearen familia egoeraren arabera.

Lanaren etekinei egin beharreko atxikipena, izaera orokorrarekin, ondoko taulari jarraiki dagokion portzentajea urteko ordainketa osoari aplikatzearen emaitza izango da:

 

Lanaren etekinen atxikipenen 2023ko taula

Zenbaki aholkulariak abokatuak: Atxikipenak,