Hiri-lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga Gipuzkoan, Konstituzio Auzitegiak 2024/03/12an emandako epaiaren arabera

Konstituzio Auzitegiak, 2024/04/23ko epaian, Konstituzioaren aurkakotzat eta baliogabetzat jo du Gipuzkoako uztailaren 5eko 16/1989 Foru Arauaren 4. artikulua, zeinaren bidez Gipuzkoan Hiri Lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga, udal gainbalioa deiturikoa, zergapetzen baita.

Zerga hori oso eztabaidagarria izan da azken urteetan, eta hainbat interpretazio egin dira gainbalio hori kalkulatzeko metodoari buruz.

Konstituzio Auzitegiaren epai horretan adierazten denez, aurreko urteetan, urriaren 26ko 182/2021 epaiaren ondorioz, erabilitako kalkulu-metodoa ez da zuzena, eta ahalmen ekonomikoaren printzipioa urratzen du, higiezinen merkatuaren eta krisi ekonomikoaren errealitatetik kanpo baitago.

Printzipioz, Gipuzkoako Lurralde Historikoan 2024ko martxoaren 12ko epaiaren aurretik errekurritu ziren gainbalioaren zerga honen likidazio eta autolikidazio guztiak deuseztatu egin beharko lirateke, Konstituzio Auzitegiaren azken epai horretan oinarrituta, dagokion itzulketarekin, betiere aurkaratzearen arrazoia 2021eko erreformaren aurreko arauan aurreikusitako zerga-oinarria zehazteko metodoa Konstituzioaren aurkakoa izatea balitz.

Hemen epaiaren esteka https://www.boe.es/boe/dias/2024/04/23/pdfs/BOE-A-2024-8189.pdf

Zenbakiren zerbitzu juridikoan zure gaia aztertzeko prest gaude, eta erreklamazioa aurkezteko ere bai, hala badagokio. Jarri zaitez gurekin harremanetan: Kontaktua