Errenta zerga ordaintzeko bigarren zatiaren kargua

2023ko azaroaren 10ean, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren bigarren zatia helbideratze-kontuan zordunduko da (Gipuzkoa, Araban eta Bizkaian).


Kargu hori, ordaindu beharreko zenbatekoaren % 40koa da, baldin eta aurkezteko unean ordainketa zatikatua egitea erabaki bazen.


Jar zaitez gure ekipoarekin harremanetan, helbideratze-kontua aldatu behar baduzu edo horri buruzko beste edozein kontsulta mota egin nahi baduzu.