Dirulaguntzak Arrasateko enpresetan herriko langabeak kontratatzeko 2021 urteko deialdia zabalik.

Arrasateko Udalak,  herriko langabeen kontratazioak sustatzea; diruz lagunduko diren lan kontratuak gutxienez 6 hilabetekoak izango dira, gutxienez egun 1/2ko jardunekoak, 250 langile edo gutxiago dituzten Arrasateko enpresetan.

 

Enpresa onuradunak:

Programa honen diru laguntzen onuradunak enpresak eta irabazi-asmorik gabeko entitateak (fundazioak, elkarteak, GKEak…), baldin eta zerga eta lan arloko betebeharrak egunean badituzte eta betekizun hauek bete­tzen badituzte:

  • Enpresak lantokia Arrasaten edukitzea.
  • Enpresak 250 langile edo gutxiago edukitzea.
  • Kontratatutako langabea herrikoa izatea.

Kontratatzen diren pertsonen ezaugarriak.

Enpresak diru laguntza eskuratzeko, kontratatzen dituen pertsonek ezaugarri hauek izan beharko dituzte:

  1. Arrasaten erroldatuta egotea, ­gutxienez 2021ko urtarrilaren 1etik aurrera.
  2. Kontratatzen dituzten unean Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan izena emanda egon beharko dute langabe gisa, kontratua sinatzeko momentuan ­gutxienez.
  3. Enpresa berean kontratatua ez izana, diruz lagundu nahi den kontratua sinatu baino 6 hilabete lehenago gutxienez.

Kontratuen ezaugarriak. Diru lagun­tzak eskura­tzeko, kontratuek ezaugarri hauek beteko dituzte:

  • ­Gutxienez 6 hilabete iraungo dute.
  • Gutxienez egun 1/2ko lan jardunekoak izango dira.
  • Kontratuak 2021an edo (Lanbideren «2021ko enplegua sustatzeko toki-ekintzetarako diru lagun­tzen» deialdiaren erreferentzia aldia da hau, eta Udalaren programa hau deialdi horri atxi­kita dago).
  • Kontratuek enpresako langile kopurua gehituko dute (aurreko 6 hilabetetako plantilarekin alderatuta).

Imagen de Nattanan Kanchanaprat en Pixabay

Diru lagun­tza­ren zenbatekoa.

Dirulagun­tza 2.268 € takoa izango da, 6 hilabeteko kontratuko egun osoko jardunean, edo horren propor­tzioan, %50 arteko jardunetarako. Per­tsona beragatik gehienez kontratu bat diruz lagundu ahalko da.

Eskaerak aztertzea.

Programa honen espedienteak tramita­tzeaz Enplegua eta Garapen Ekonomikoko unitate administratiboa arduratuko da.

Arrasateko Udalak publikatu dituen dirulaguntzen informazioa.

Zenbaki aholkulariak abokatuak: Dirulaguntzak, Laguntzak.