2023rako lan-kontrataziorako aurreikusitako hobariak

Dirulaguntzaren zenbatekoa, zehazki, hilean 366 euroko kuotan hobaria izango du desgaitasuna duten pertsonen kontratazio mugagabeak; hilean 128 eurokoa kontratazio mugagabeak, baldin eta pertsonak gaitasun intelektual mugatua badu; eta 138 eurokoa hilean, ezintasun iraunkor osoagatik edo absolutuagatik enpresa utzi ondoren berriro onartutako langileen kontratu mugagabeak.

Beste askoren artean, Legebiltzarreko izapidean oraindik ere aldaketak egin behar zaizkien manuen artean, 128 eurotan murrizten da genero-indarkeriaren, sexu-indarkeriaren eta gizakien salerosketaren biktima diren emakumeen kontratazio mugagabeagatiko kuota; 366 eurotan, langabeekin langileak ordezteko egiten diren iraupen jakineko kontratuetan; eta 366 eurotan, jaiotzean eta adingabea zaintzen ari diren langileentzako, adingabea edo bularra ematen duen adingabea zaintzeko erantzunkidetasuna, haurdunaldiko arriskua eta edoskitze naturaleko arriskua. Halaber, 138 murrizketa-kasu aplikatzen dira haurdunaldiko arriskuagatik, edoskitze naturaleko arriskuagatik edo lanbide-gaixotasunagatik lanpostua aldatzen denean.

Horrez gain, hobariak daude gizarte-bazterkeriako egoeran dauden pertsonak kontratatzeko (hilean 147 euro arte), iraupen luzeko langabeen kontratazio mugagaberako (110 euro), terrorismoaren biktimen kontratazio mugagaberako (128 euro), txanda-kontratuak diruz lagunduta jarraitzeaz gain, ordezkapena, prestakuntza eta ikertzaileentzat, besteak beste. 71 milioi baino gehiago gazteak fitxatzeko

Gainera, Lan Sailak IKERKETA Programaren hirugarren deialdirako oinarriak ezarri ditu. Deialdi horren helburua da 16 eta 30 urte bitarteko gazteak kontratatzea, legez langabezian daudenak ikerketarekin, teknologia berriekin, ikerketa eta I+G+Brekin lotutako edozein profil.

Hobarien zerrenda

Zenbaki aholkulariak abokatuak: Hobariak kontratazioak