2022. urterako Gipuzkoako jaiegunen egutegia

  1. urterako Gipuzkoako lurraldeko tokiko jaiegunen egutegia ezartzen duena.12 egun baliogabe horiek honakoak dira:

—  Urtarrilaren 1a, Urteberri eguna.

— Urtarrilaren 6a, Errege Magoen eguna.

— Apirilaren 14a, Ostegun Santua.

— Apirilaren 15a, Ostiral Santua.

— Apirilaren 18a, Pazko Astelehena.

— Uztailaren 25a, Santiago Apostolua.

— Abuztuaren 15a, Ama Birjinaren Jasokundea.

— Irailaren 6a, Juan Sebastian Elkano kapitain zela munduari bira eman izanaren V. mendeurrena.

— Urriaren 12a, Espainiako Jai Nazionala.

— Azaroaren la, Santu Guztien Eguna.

— Abenduaren 6a, Konstituzio Eguna.

— Abenduaren 8a, Andre Maria Sortzez Garbiaren eguna

Gipuzkoako Lurralde Historikoan, 2022 urterako tokiko eremuko bi jaiegunak, ordainduak eta ez errekuperagarriak, eta lan ondorioetarako egun baliogabetzat hartzen direnak, honako hauek izango dira:

—  Irailaren 9a, Arantzazuko Amaren eguna, Gi puz koa ko Lurralde Historiko osoan.

— Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalerri bakoitzerako:

EBAZPENA 2021eko irailaren 14koa, Gipuzkoako Lan eta Gizarte Segurantzako Lurralde ordezkariarena, 2022. urterako Gipuzkoa ko lurraldeko tokiko jaiegunen egutegia ezartzen duena.

Gipuzkoako 2022 urterako lan egutegia

Zenbaki aholkulariak abokatuak: lan egutegia, lan arloa,