2023ko ekitaldiaren itxiera – aurreko ekitaldietako gastuak

Datozen asteetan 2023ko kontuen itxiera kontablea eta fiskala egin behar da. Zer gertatzen da konturatzen bazara 2023ko kontuetan sartuta daukazula aurreko ekitaldietako gastu bat? Bada, honako hau hartu behar da kontuan: • Kontabilitate-ondorioetarako: ezin da kontabilitate-gastua eragiketaren sortzapenaren ondorengo ekitaldi batean sartu. Beraz, ezin denez galdu-irabazien kontuan gastu gisa sartu, gastua erreserbetara eraman beharko litzateke.…

Read More