Gizon eta emakumeen arteko aukera berdintasunaren eremuan lan egiten duten elkarteentzako dirulaguntzak

Gizon eta emakumeen arteko aukera berdintasuna sustatzeko diru-laguntzen oinarriak: Erakunde onuradunak Dirulaguntzen zenbatekoak Diru-laguntza jaso dezaketen jarduera guztiak betetzeko egin beharreko gastu guztiak aintzat hartuko dira diru-laguntzari begira, ondasun higiezinak, altzariak edo ekipamendu teknikoa erosteko gastuak izan ezik. Era berean, ez dira diruz lagunduko soldatak, Gizarte Segurantzako kotizazioak eta erakunde onuraduneko pertsonalari dagozkion gainerako gastuak,…

Read More