Kontziliazio-neurri berriak

Ekainaren 30ean 5/2023 Errege Dekretuaren indarraldia hasten da, eta horrek lana eta familia bateragarri egiteko baimen eta neurri berriak ezartzen ditu. Arau hori Europar Batasunaren 2019/1158 Zuzentarauaren transposizioaren zati bat da. Zuzentarau horrek gurasoen eta zaintzaileen familia-bizitza eta bizitza profesionala bateratzea arautzen du. Jarraian, puntu nagusiak : Bizitza profesionala eta familia bateragarri egiteko baimen berriak…

Read More