Erretiratua bazara eta 1978 baino lehen lan-mutua batean kotizatu baduzu,  berrikusi zure errenta aitorpena.

Joan den otsaileko epai batek lan-mutualitateetan kotizatutako diruaren zati bat berreskuratzeko eskubidea aitortzen die pentsiodunei. Izan ere, gizarte-segurantzako gastua, gastu kengarritzat hartu den bitartean, mutualitateetako kuotak ezin izan ziren PFEZren zerga-oinarritik kendu. Zehazki, 1978ko abenduaren 31 baino lehen lehengo lan-mutualitateetan kotizatzen zuten zergadunek, Gizarte Segurantza sortu aurretik, azken lau urteetako errenta-aitorpenak zuzentzeko eskaera egiteko aukera…

Read More